ORGANISATIE

Hieronder vindt u de gegevens van Stichting TG Tiefschnee:

Gegevens
Stichting TG Tiefschnee
Saturnusstraat 56
3582 PS  Utrecht
06 17 12 97 07
info@tgtiefschnee.nl

KvK-nummer: 66426197
RSIN/Fiscaal Nummer: 856547906

Doelstelling
Het ontwerpen en/of produceren en/of uitvoeren en/of in de breedste zin mogelijk maken van culturele projecten, waaronder theaterproducties, kunstmanifestaties en culturele workshops.

Beleidsplan


TG Tiefschnee

TG Tiefschnee is een Utrechtse toneelgroep en is in 2015 in het leven geroepen door Rinske Bouwman en Merel van Huisstede. Vanaf 2011 maken we samen voorstellingen als duo: Rinske als schrijver en Merel als regisseur. Na het maken van de voorstellingen Rauw (De Brakke Grond, 2011) en De Konijn Monologen (Schoorlse Kunsten, 2012), besloten we in januari 2015 om verder te gaan onder de naam van Toneelgroep – TG – Tiefschnee. In seizoen 2015/2016 maakten we onder deze naam Avocado Inn (De Brakke Grond, 2015).

Raslosers
Wij laten in onze voorstellingen mensen, personages, zien waarvan het publiek van tevoren al denkt: dat gaat je nooit lukken, maar waar ze nieuwsgierig genoeg naar zijn om te zien hoe die personages dit gaan proberen. Deze spanning komt voort uit tegelijkertijd het meest kwetsbare en het meest heldhaftige van de mens: het niet slagen of lukken, maar het toch doen. Wij benaderen dit met een perfecte mix van romantiek en nuchterheid. De uitkomst hiervan is relativering, zonder dat we de thema’s op de hak nemen.

Missie
Met onze voorstelling willen we voornamelijk bewustwording creëren en verschillende (zoals maatschappelijke en existentiële) onderwerpen bespreekbaar maken.
Onze missie is om theatervoorstellingen te maken die het publiek ontroert maar niet in slaap sust, bevraagt maar niet bekritiseert, en beweegt maar niet omstoot.
TG Tiefschnee maakt toegankelijk theater; behapbaar, maar niet hapklaar.

Met TG Tiefschnee maken we uitsluitend gebruik van nieuwe teksten en werken we per productie met een wisselende cast&crew.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt gevormd door:
• Voorzitter: Mw. Suzanne Vesta Kooloos
• Penningmeester: Dhr. Timothy Honoré Meewezen
• Secretaris: Dhr. Lionel Terence Dylan van den Berg

Het bestuur houdt toezicht op het dagelijks bestuur dat wordt gevormd door:
• Merel van Huisstede
• Rinske Bouwman

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden of de gemaakte onkosten voor hun bestuurstaken. De hoogte van de vergoeding voor dagelijks bestuurders wordt vastgesteld door het bestuur middels de jaarbegroting of projectbegrotingen. Hiervoor wordt de CAO Theater als richtlijn gehanteerd. Ook voor overige projectmedewerkers geldt deze CAO als richtlijn.

Financieel jaarverslag en activiteitenverslag TG Tiefschnee 2018